Септември, през 90-те години

Септември, през 90-те години